Asociace romských představitelů Libereckého kraje, z. s.

"Komunikací měníme svět"

Chystané akce

 Taneční vystoupení našeho tanečního souboru Gitana na několika místech a festivalech. Beseda ve Frýdlantu v Čechách, Jablonec nad Nisou a Liberec na téma Romská historie, aktivní občanství. Toto vše v projektu Roma Activa VI. Za podpory Libereckého kraje v rámci programu 5.1. Podpora integrace národnostních menšin a cizinců. 


Jaké jsou naše prioritní aktivity

První aktivita

Mezinárodní den Romů

Mezinárodní den Romů je základním prvkem romské kultury. Snažíme se o jeho uznání mezi majoritní společností, ale také o plnohodnotné přijetí mezi Romy.

Druhá aktivita

Porajmos-Holocaust

Uctění památky romských obětí holocaustu musí být součástí české společnosti. 

Třetí aktivita

Osvětuji, osvětuješ, osvětujeme ...

Nedílnou součástí aktivizace Romů prostřednictvím kultury je také organizování seminářů zaměřených na aktivizaci a zmocňování romské komunity. Důležité je zvyšování informovanosti o aktuálních a palčivých problémech, ale také o romské kultuře. Hlavni aktivitou od roku 2021 jsou Komunitní aktivity, na které se zaměřujeme ve městě Liberec a částečně Jablonec nad Nisou. Cílem je oslovit komunitu a pracovat s ní takovym způsobem, aby se o aktivity zajímala a koncovým řešením je její osamostatnění bez naší podpory.