Náš tým

Ve dvou se to lépe táhne ...

  • Statutární orgán

  • JAN CVERČKO - Ředitel
  • RADEK ŠANDOR - Člen
  • JOZEF BALÁŽ - Člen
  • MARIE KIMOVÁ - Lektorka tanců
  • DANA TOMÁŠOVÁ - Členka

Roma Tanvald, z. s.

Předsedkyně: Eva Gáborová

Jsme organizace, která se zaměřuje na práci s romskou komunitou, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí. Soustředíme se hlavně na komunitní práci. Společná práce rodičů s dětmi, tak aby pro své děti byly rodiče přínosem a naopak.


Romany art workshop, z. s.

         Předseda: Patrik Kotlár

Jsme romská organizace, která se zaměřuje na práci s romskou komunitou, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí a uměleckými workshopy pro talentované děti. 

Krajské pracoviště zaměstnanosti z.s. 

    Předseda - Mgr Jan Vinduška

poskytujeme obecně prospěšné (bezplatné) služby související s řešením nezaměstnanosti 

a) sociální poradenství, b) právní informatika, c) pořádání přednášek, kurzů a seminářů zejména pro další vzdělávání a odborný růst zejména osob ohrožených nezaměstnaností (dále i jako klient nebo klienti) d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy klientů, e) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím f) osvětová činnost g) organizování kulturních a sportovních akcí h) poskytování sociálních služeb i) komunitní plánování a organizování organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit j) podpora a provozování pracovně-terapeutických a resocializačních dílen včetně prodeje výrobků vyrobených v těchto dílnách v zahraničí i v tuzemsku k) nakladatelská a vydavatelská činnost l) poskytování základního poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace a působení v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců m) provozování multikulturního centra a provoz nízkoprahového centra n) vědecko-výzkumná činnost

Čercheňa Čhavore - taneční soubor

Taneční soubor vznikl v roce 2021. Samotné děti ve spolupráci s taneční lektorkou Adélou Kozárovou se aktivovaly a stále zkouší a vystupují. Náplní tanečního souboru je romský tanec a moderní tanec. Od ledna 2022 tento soubor nyni vede taneční lektorka Marie Kimová, která získává se svým souborem pozitivní ohlas. Gitana je tedy pod křídly naší organizace, kde jim zajišťujeme prostory, kroje a možnosti vystoupeni na různých romských a neromských kulturních akcí. Adéla Kozárova vede taneční soubor Street Angels. Další soubor s tanečními sestavami romských a moderních tanců.