Náš tým

Ve dvou se to lépe táhne ...

  • Statutární orgán

  • JAN CVERČKO - Ředitel
  • RADEK ŠANDOR - Člen 
  • JOZEF BALÁŽ - Člen
  • MARIE KIMOVÁ - Lektorka pěveckého kroužku. 
  • ANNA ŠIVÁKOVÁ - Lektorka tanců 
  • DANA TOMÁŠOVÁ - Členka
     

Roma Tanvald, z. s.

Předsedkyně: Eva Gáborová

Jsme organizace, která se zaměřuje na práci s romskou komunitou, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí. Soustředíme se hlavně na komunitní práci. Společná práce rodičů s dětmi, tak aby pro své děti byly rodiče přínosem a naopak.


Romany art workshop, z. s.

         Předseda: Patrik Kotlár

Jsme romská organizace, která se zaměřuje na práci s romskou komunitou, volnočasovými aktivitami pro děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí a uměleckými workshopy pro talentované děti. 

Krajské pracoviště zaměstnanosti z.s. 

    Předseda - Mgr Jan Vinduška

poskytujeme obecně prospěšné (bezplatné) služby související s řešením nezaměstnanosti 

a) sociální poradenství, b) právní informatika, c) pořádání přednášek, kurzů a seminářů zejména pro další vzdělávání a odborný růst zejména osob ohrožených nezaměstnaností (dále i jako klient nebo klienti) d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy klientů, e) poskytování pomoci lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím f) osvětová činnost g) organizování kulturních a sportovních akcí h) poskytování sociálních služeb i) komunitní plánování a organizování organizace vzdělávacích a volnočasových aktivit j) podpora a provozování pracovně-terapeutických a resocializačních dílen včetně prodeje výrobků vyrobených v těchto dílnách v zahraničí i v tuzemsku k) nakladatelská a vydavatelská činnost l) poskytování základního poradenství a pomoci v oblasti ochrany před diskriminací na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace a působení v oblasti ochrany práv a oprávněných zájmů zaměstnanců m) provozování multikulturního centra a provoz nízkoprahového centra n) vědecko-výzkumná činnost

Čercheňa Čhavore - taneční soubor

Taneční soubor vznikl v roce 2021. Samotné děti ve spolupráci s taneční lektorkou Adélou Kozárovou se aktivovaly a stále zkouší a vystupují. Náplní tanečního souboru je romský tanec a moderní tanec. Od ledna 2022 tento soubor nyni vede taneční lektorka Marie Kimová a Anička Šiváková, které získávají se svým souborem pozitivní ohlas. Soubor je tedy pod křídly naší organizace, kde jim zajišťujeme prostory, kroje a možnosti vystoupeni na různých romských a neromských kulturních akcí.