Naše akce

So pes ačhiľa ...

Letos opět probíhá další část projektu Roma Activa. Tentokráte již šestá část a opět za podpory Libereckého kraje. Projekt je financován z oblasti sociální práce v programu 5.1. Podpora integrace národnostních menšin a cizinců Libereckého kraje.
🟥Od ledna se náš taneční kroužek připravuje na festivalovou sezónu. Naše děti tančí klasické romské tance a moderní tance. Vše skupinově

🟧Dne 8.4. na Den Romů jsme v našem klubu - kancelář oslavili tento den společně s dětmi tanečního souboru. 

🟨Děti vystupovaly na několika festivalech, které se pořádaly v Libereckém kraji. První festival a oslavy MDR pořádal náš spolupracující spolek Roma Tanvald pod vedením paní předsedkyně Evy Gáborové.

🟩Další vystoupení měly děti na oslavách města Frýdlant v Čechách, Liberci na náměstí Dr.Edvarda Beneše dvakrát na oslavách romské kultury, které pořádal spolek Comunites, dále potom v projektu Komunitního centra Kontakt. Děti podpořily festival v Mimoni, ve Velkých Hamrech, v Liberci u Pivovaru, Jablonci nad Nisou. Děti cvičí každou sobotu v komunitnim centru Kontakt, kde máme pronajaté prostory a občas v týdnu v přírodě. Několikrát se děti podílely na pracovních aktivitách v rámci zdokonalování ručních prací.
🟪Beseda v Lučanech nad Nisou na téma "Romství" s pěstounskými rodinami, které vychovávají romské děti. Beseda byla se dvěmi skupinami 22.8.2023 a 29.8.2023.

🟩 Beseda v Liberci za účasti lídrů a nelídrú z Libereckého kraje na téma "Vaker" (mluv) dne 23.9.2023. Na tuto besedu dorazil zástupce Moravskoslezského kraje. Diskuse byla velmi plodná, která trvala 6 hodin a probralo se mnoho témat a spolupráce v budoucnu za podpory spolku Romany Art Workshop z.s., který je spolupracujícím spolkem v Libereckém kraji. 

🟦 Výlet celé komunity na zámek Frýdlant v Čechách. Výlet za historií se velmi vydařil a všichni si ho velmi užili. 

🟫 Beseda na téma "Romství a historie proběhla v krásném prostředí paláce Liebega. Radek Šandor se zhostil vedeni celé besedy s promítáním videí a fotografií z akcí, které jsme celý rok vedli. Pan Cverčko přednesl cast historie Romů, hlavní téma emancipace Romů, otroctví a holocaust. Návštěvou nás poctila styčná důstojnice pro prevenci kriminality Policie ČR Mgr. Černá. Beseda se vydařila. Účastníci měli mnoho otázek na každého přednášejícího. Děti dostaly malý mlsný dáreček jako poděkování za celoroční práci. 
 🟪 Vytvořili jsme nový hudební a pěvecký kroužek, který povede Marie Kimová. Nakoupili jsme potřebnou aparaturu k ozvučení s mikrofony. Pan Packo bude vést kroužek jako hudební doprovod a učit děti jak pracovat s ozvučením, hlasy. 

❤️Děti a my se těšíme na další rok 2024, který bude opět bohatý na zážitky za podpory finanční pomoci donátorů a Úřadu Libereckého kraje.